CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Trong Hệ thống cơ điện của dự án M&E (Mechanical & Electrical), có rất nhiều hệ thống trong đó hệ thống điện nặng , hệ thống điện chiếm tỷ trọng chiếm khoảng 40-60% khối lượng phần M&E (tùy từng dự án, thậm chí có thể lên tới 70-80%).