Trụ Sở Quận ủy Đống Đa – 59 Hoàng Cầu- Hà Nội

Địa chỉ: 59 phố Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Năm thực hiện: 2019