Tòa nhà Chung cư CT1, Khu đô thị Xa La, Quận Hà Đông.