Modul xử lý trung tâm AEX eX821A

0.00

– Modul xử lý trung tâm được tích hợp đồng hồ thời gian thực và mạch phát hiện lỗi.

– Chức năng chính của modul là xử lý và phối hợp các hoạt động giữa các mudul khác trong cùng 1 hệ thống.