RXQ20AYM: Dàn nóng VRV một chiều lạnh

Công suất làm lạnh : 191,000 BTU /  56.0 kW

Công suất điện tiêu thụ  : 17.7 kW

Độ ồn : 65 dB(A)