Bộ cấp nguồn AEX PS 06

0.00

Nguồn điện DC 24V 6A.

Bảo vệ thiết bị chống ngắn mạch và quá tải.

– Hỗ trợ nguồn dự phòng bên ngoài 24 Vdc tự động chuyển sang
phụ tải khi mất điện AC. 

– Đèn LED trạng thái cung cấp khả năng giám sát trực tiếp dễ dàng.