Bộ chọn 12 vùng loa AEX LS 12A

0.00

Bộ chọn vùng dòng loa LS 12A cho phép phân chia và kiểm soát các vùng phụ trong hệ
thống PA. Thiết bị này cung cấp cho người dùng sự linh hoạt để quản lý thông báo
và nhạc nền trong tất cả các vùng trong dự án.