Bộ tích hợp hệ thống âm thanh AEX Medusa 3 MED 306M

0.00

Dòng sn phm Medusa 3 được thiết kế vi mc tiêu giúp người dùng dễ dàng sử dng và phù hp vi quy mô va và nhDòng sn phm Medusa 3 bao gm bộ điều khiển trung tâm đã được tích hp sn bộ khuếch đại công sut giúp hệ thng là mt khi thiết bị độc lp, dễ dàng trin khai.