công trình: CT2A Thạch Bàn

công trình: CT2A Thạch Bàn

Địa điểm: phường Thạch Bàn – quận Long Biên – Hà Nội.